ERİŞKİN KÖK HÜCRE TİPLERİ

Sinir Sistemindeki Erişkin Tip Kök Hücre: Bilim adamları fetus ve erişkin beyninde bulunan kök hücrelerin bölünerek yeni kök hücreler oluşturduğunu veya precursor hücrelere dönüştüğünü tahmin etmektedir.
Nöronal prekürsorlar (nöroblast da denir) bölünerek sinir hücrelerine dönüşür.
Kemik Iliğindeki Kök Hücreler: Kemik iliğinde iki tür kök hücre vardır.

1) Kemik iliği hemotopoetik kök hücreleri
2) Kemik iliği stromal kök hücreleri

Hemotopoetik kök hücreler vücuttaki tüm kan hücrelerini oluşturmakla görevlidirler.Stromal hücreler ise kemik, kıkırdak,yağ, fibröz doku meydana getirirler.
Endotelial Progenitor Hücreler: Endotelial hücreler tüm vücuttaki damar duvarlarının iç kısmını döşeyen hücrelerdir ve embriyonik ve erişkinlerde spesifik endotelial kök hücrelerini tesbit etmek zordur. Ancak embriyonun gastrula safhasından sonra mezodermden elde edilen hemanjioblast denilen hücrelerin hemotopoetik ve endotelial hücrelerin prekürsörü olduğu tahmin edilmektedir.
Çizgili Kas Kök Hücreleri: Çizgili kas kök hücrelerine satellit hücreler (uydu hücreler) denir. Satellit hücreler muscle growth hormon salgılarlar ve normalde bölünmeyen hücreler olmalarına rağmen injury ve ağırlıkla yapılan egzersizlerden sonra prolifere olabilirler.
Deride ve Sindirim Sisteminde Epitelial Hücre Prekürsörleri: Vücuttaki diferansiye olmuş hücrelerin %60’ını oluşturan epitelial hücreler vücudun iç ve dış yüzeyini kaplarlar. Bu hücreler sürekli yenilenirler. Örneğin; ince bağırsağın epitelini yenileyen hücreler intestinal kriptlerde, derin invaginasyonlarında bulunur ve bağırsak epitel hücrelerini yenilerler. Bu kript hücreleri kök hücre olarak sınıflandırılabilirler.
Memelilerin derisinde üç çeşit epitel hücresi bulunur; epidermal hücreler,saç follikül hücreleri, salgı bezi hücreleri. Bunların dışında deride, epidermisin bazal tabakasında kök hücreler vardır.Bu kök hücreler bazal tabakada çoğalırlar ve yüzeye doğru çıktıkça farklılaşırlar.
Pankreas ve Karaciğerdeki Kök Hücreler: Erişkin memelilerde pankreas ve karaciğer, kök hücreler tarafından yenilenebilen değişik tipte diferansiye hücreler içerir. Pankreasta endokrin hücreler (hormon salgılayan) Langerhans adacıklarında bulunurlar. Burada insulin salgılayan beta hücreleri, glukagon salgılayan alfa hücreleri, ve somatostatin ve pankreatik polipeptid salgılayan hücreler bulunur. Erişkin pankreasında kök hücrelerin pankreatik kanalda veya adacığın kendisinde bulunduğu düşünülmektedir.Son dönemde yapılan bazı çalışmalarda, nöral hücre belirteci (marker)ı olduğu bilinen nestin exprese eden kök hücrelerin tüm adacık hücrelerine dönüşebildiği gösterilmiştir.
Kemirgenlerde yapılan çalışmalarda hemotopoetik kök hücrelerin karaciğer hasarından sonra bu organa yerleşerek plastisite gösterdiği ve hepatositlere dönüştüğü gösterilmiştir.Fakat yinede kemik iliği hücrelerinin invivo olarak hepatosit üretip üretmediği sorusu belirsizliğini korumaktadır, yani ağır karaciğer hasarı olmadan da plastisite olup olmadığı bilinmemektedir.Karaciğerde bulunan oval hücrelerin hepatosite dönüşüp dönüşmediği de bilinmeyen noktalardan birisidir. Oval hücreler portal kanaldan köken alıp hepatositlere veya safra kanalı epiteline dönüşebilir. Karaciğerin rejeneratif kapasitesinden hepatositlerin kendisi de sorumlu olabilir.